நட்பின் கதைகள் – நட்பு 3

முன்னுரை வணக்கம்! நட்பின் கதைகள் என்பது ஒவ்வொரு நண்பர்களுடனும் நான் நட்பான கதை தான்! சுய அனுபவங்களை வாராவாரம் ஒரு கதை வடிவத்தில் தொகுத்து வழங்க உள்ளேன். முதல் நபர் கண்ணோட்டத்திலேயே இதை எழுதலாம் என்றும் முடிவெடுத்துள்ளேன். இதன் முதல் …

Read More

நட்பின் கதைகள் – நட்பு 2

முன்னுரை வணக்கம்! நட்பின் கதைகள் என்பது ஒவ்வொரு நண்பர்களுடனும் நான் நட்பான கதை தான்! சுய அனுபவங்களை வாராவாரம் ஒரு கதை வடிவத்தில் தொகுத்து வழங்க உள்ளேன். முதல் நபர் கண்ணோட்டத்திலேயே இதை எழுதலாம் என்றும் முடிவெடுத்துள்ளேன். இதன் முதல் …

Read More

நட்பின் கதைகள் – நட்பு 1

முன்னுரை வணக்கம்! நட்பின் கதைகள் என்பது ஒவ்வொரு நண்பர்களுடனும் நான் நட்பான கதை தான்! சுய அனுபவங்களை வாராவாரம் ஒரு கதை வடிவத்தில் தொகுத்து வழங்க உள்ளேன். முதல் நபர் கண்ணோட்டத்திலேயே இதை எழுதலாம் என்றும் முடிவெடுத்துள்ளேன். இதன் முதல் …

Read More
P.C : P. Eniyavan

சாலையில்…

P.C : ENIYAVAN. P 1) வாழ்க்கையும் கூட சாலைப் போக்குவரத்தில் வண்டி ஓட்டுவதைப்போல் தான்! எந்த வண்டி நம்மை முந்திக்கொண்டுச் சென்றாலும், அதை முந்தி அடித்து முன்னேறிவிடவேண்டும் என்ற வேகம் வரும்! ஆனால் நாம் எத்தனை வண்டிகளை முந்தினாலும், …

Read More