எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா- review|Penbugs

படத்தின் வெற்றி தோல்விலாம் இரண்டாம் பட்சம் …! எப்ப எனை நோக்கி பாயும் தோட்டானு பேர் வைச்சாரோ அப்போது இருந்து கௌதமை நோக்கி வந்த தோட்டாக்கள் தான் அதிகம் பாவம் மனிதர் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டார்…! ஒரு குழுவாக தன்னுடைய மொத்த …

Read More