தலைவன் ஒருவனே…!

தமிழில் “தோணி” னா தண்ணீரில் தள்ளாடுபவர்களை கரை சேர்க்கும் ஒண்ணு. அதே கிரிக்கெட்ல “தோனி” என்றால் அணி எப்பெல்லாம் இக்கட்டான நேரத்தில் தள்ளாடுதோ அப்பலாம் அணியை கரை சேர்க்க போராடும் ஒரு மாவீரன் …! தோனி… இந்த பேர் கேட்டாலே …

Read More