அவதூறு செய்திகளுக்கு எதிராகக் கொதித்தெழுந்த விஜய் தேவரகொண்டா! தெலுங்குத் திரையுலகம் ஆதரவு!

CLICK HERE TO SEE DETAILED STATISTICS India Confirmed 138,536 +7,113 (24h) Deaths 4,024 +156 (24h) Recovered 57,692 41.64% Active 76,820 55.45% Worldwide Cases 5,494,464 +96,514 (24h) Deaths 346,434 +2,826 …

Read More