அவதூறு செய்திகளுக்கு எதிராகக் கொதித்தெழுந்த விஜய் தேவரகொண்டா! தெலுங்குத் திரையுலகம் ஆதரவு!

CLICK HERE TO SEE DETAILED STATISTICS India Confirmed 182,990 +1,163 (24h) Deaths 5,188 +3 (24h) Recovered 87,099 47.6% Active 90,703 49.57% Worldwide Cases 6,178,362 +27,879 (24h) Deaths 371,290 +784 …

Read More