தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்

CLICK HERE TO SEE DETAILED STATISTICS

India

Confirmed
159,054
+968 (24h)
Deaths
4,541
+7 (24h)
Recovered
67,929
42.71%
Active
86,584
54.44%

Worldwide

Cases
5,814,705
+30,102 (24h)
Deaths
357,980
+1,043 (24h)
Recovered
2,514,896
43.25%
Active
2,941,829
50.59%
Powered By @Sri

தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் தொடங்கியது. ரூ.1000-த்துடன் ஏப்ரல் மாதத்துக்கான ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் பணியும் நடைபெறுகிறது. ரேஷன் கடைகளில் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த டோக்கன் மூலம் கொரோனா நிவாரணம் வழங்கப்படுகிறது…!